top of page
Laptop Plant Reflection

Social media manager

Du behöver inte klara allt själv. Jag hjälper dig frigöra tid och energi.

En liten mediebyrå med stora visioner för dig som kund!

Hej,
Jag heter Madeleine Wejlerud och driver Wejlerud Media. Som utbildad social media manager hjälper jag er att frigöra tid genom att ta över ansvaret för att driva era sociala kanaler framåt. På så sätt kan ni snabbare komma mot era mål.

Anlita en social media manager och få tid över till annat. 

VÅRA PAKET

Paket

Vad kan du få hjälp med?
Uppdatera flödet 

Planera inlägg

Skapa kreativt content

Lägga upp Stories

Svara på kommentarer

Engagemang med följare

Skriva innehåll

Hashtag-strategi

Publicera Reels

Rapportering & analys

Avstämning

bottom of page